همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایرانقابل توجه نویسندگان محترم مسئول مکاتبات

بدین وسیله به اطلاع می رساند از ابتدای سال 1393، خواهشمند است به منظور پیگیری وضعیت مقالات، فقط روز یکشنبه هر هفته از ساعت 12-10 با دفتر فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران (خانم دکتر سعیده ناطقی 44787283-021 داخلی 484) تماس حاصل فرمایند.

با احترام

احسان زندی اصفهان

مدیر اجرایی