تعیین مناطق تحت اثر بیابان زایی با پردازش داده های ماهواره ای (مطالعه موردی: دشت کاشان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

2 عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring of desertification by satellite data processing (Case study: Kashan plain)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Pakparvar 1
  • Morteza Abtahi 2
1 Academic Member, Fars Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Shiraz, Iran
2 Academic Member, Isfahan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Isfahan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity
  • desertification
  • Kashan
  • Landsat
  • Remote Sensing
  • Principal component analysis