اثر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغکاریهای گناباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان خراسان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

2 مربی پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of thinning on growth and vigority of haloxylon spp. plantation in Gonabad

نویسندگان [English]

  • Mohsen Fereydoni Nasri 1
  • Esmaeel Rahbar 2
1 Research Expert,Khorasan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Mashhad, Iran
2 Research Instructor, Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haloxylon
  • SAXAUL
  • Thinning
  • soil texture
  • rainfall
  • Gonabad