بررسی کاشت صیفی جات در شنزارهای تثبیت شده با کاربرد لایه غیر قابل نفوذ قیر توام با آبیاری تحت فشار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Crop production in stabilized sand dune using AMB layer assiciate with drip irrigation system

نویسنده [English]

  • Hasan Rouhipour
Assistant Professor, Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • AMB layer
  • stabilized sand dune
  • Drip irrigation
  • Sprinkler Irrigation
  • cash crops
  • Summer Crops