تعیین مناسب ترین دور و حجم ابیاری نهال های تاغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination suitable irrigation period and water volume for Haloxylon persicum establishment

نویسنده [English]

  • Mohammad Fayaz
Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haloxylon
  • irrigation period
  • seeding
  • planting
  • irrigation volume