اثر آب شور بر پراکنش املاح در نیمرخ یک خاک رسی زیر کشت گونه های مقاوم به شوری ( مطالعه موردی: کربال فارس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of saline water application on salt distribution through soil profile of a heavy textured soil under plantation of the salt tolerant trees ( case study: Korbal-fars)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Pakparvar
  • Yousefali Saadat
Academic Member, Fars Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Shiraz, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haloxylon persicum
  • irrigation period
  • seed
  • Date of planting
  • irrigation volume