نویسنده = زینلی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع خصوصیات مورفولوژیکی جمعیت‏های دو گونه گیاه استپی Stipa barbata var arabica و Stipa hohenackeriana در استان اصفهان

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 201-215

لیلی صفایی؛ فرهنگ قصریانی؛ بابک بحرینی نژاد؛ حسین زینلی؛ داود افیونی