نویسنده = توان، منیژه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نفوذپذیری در تیپ‌های مختلف گیاهی مراتع شور و قلیا در اینچه‌برون استان گلستان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 280-291

سید علی حسینی؛ منیژه توان؛ حسین عیسایی