نویسنده = جهانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عمق کاشت و تراکم کاشت بر رویش ارتفاعی، قطر یقه و درصد زنده‌مانی گونه زرد تاغ ((Haloxylon persicum

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 463-473

علی جهانی؛ وحید اعتماد؛ محمد دولتی؛ نازی اوانی