نویسنده = زمانی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه زراعی نمودن چهار گونه مرتعی شورپسند تحت آبیاری با آبهای خیلی شور

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 276-291

محمد کافی؛ غلامرضا زمانی؛ محسن پویان