نویسنده = رحمانی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. جمع‌آوری و شناسایی سوش‌های ریزوبیوم همزیست با شبدرهای استان خوزستان

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 527-537

کورش بهنام‌فر؛ ابراهیم رحمانی؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ محمدحسن صالحه شوشتری