نویسنده = جاویدکیا، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و تهیه نقشه‌ خطرکل بیابان‌زایی با روش فائو- یونپ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قمرود)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 575-588

محمد مهدی فتاحی؛ محمد درویش؛ حمیدرضا جاویدکیا؛ سید مهدی ادنانی