نویسنده = بابازاده، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تخمین رطوبت لایه سطحی خاک اراضی مرتعی مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از شاخص دما و پوشش گیاهی (مطالعه موردی: استان خراسان)

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 120-132

حسین بابازاده؛ الناز نوروزی اقدم؛ حسین عقیقی؛ سید امیر شمس‌نیا؛ داوود خدادادی دهکردی