نویسنده = ادیبی، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آت‌اکولوژی گونه Stipa hohenackeriana Trin & Rupr در مراتع استان تهران

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 149-158

ابراهیم فراهانی؛ امرعلی شاهمرادی؛ سمیرا ادیبی