نویسنده = ذاکری، رمضان
تعداد مقالات: 1
1. اثر توسعه رشد گیاه بر مقدار عناصر معدنی چهار گونه مرتعی در مراتع ییلاقی طالقان

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 426-435

حسین ارزانی؛ رمضان ذاکری؛ جواد معتمدی؛ زهرا ارزانی؛ مجید آخشی