نویسنده = رجبی النی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. نقش سازندهای زمین شناسی در بیابان‌زایی حوزه آبخیز مند

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 583-594

حمیدرضا عباسی؛ محمود رجبی النی؛ سادات فیض نیا؛ محمد درویش؛ مامک احمدیان؛ علی شهبازی