نویسنده = تمرتاش، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات پوشش گیاهی و برخی از خصوصیات شیمیایی خاک در مراتع با شدتهای مختلف چرایی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 500-512

گلریز حسین زاده؛ حمید جلیلوند؛ رضا تمرتاش