نویسنده = احمدخانی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر مدیریت چرای دام بر ویژگی‌های عملکردی خاک و ساختاری اکوسیستم مراتع کوهستانی خوی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 596-609

فاطمه علیلو؛ فرشاد کیوان بهجو؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ رضا احمدخانی؛ جواد معتمدی