نویسنده = بهنیا، عبدالکریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر رطوبت‌های قبلی خاک بر مقادیر رواناب و رسوب با استفاده از باران شبیه‌سازی‌شده

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 445-455

عزیز ارشم؛ علی محمد آخوندعلی؛ عبدالکریم بهنیا