نویسنده = خاوازی، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی بهسازهای زیستی در مهار فرسایش بادی خاک

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 824-837

ساره رجبی اگره؛ فرشاد کیانی؛ کاظم خاوازی؛ حسن روحی پور؛ فرهاد خرمالی