نویسنده = رمضانی مقدم، رمضان
تعداد مقالات: 1
1. برآورد وزن علوفه چند گونه مرتعی از طریق اندازه گیری قطر و ارتفاع گیاه

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 158-178

بهرام محمدی گلرنگ؛ غلامعلی گزانچیان؛ رمضان رمضانی مقدم؛ حسن فلاحتی؛ حمید روحانی؛ مژگان مشایخی