نویسنده = بیرودیان، نادر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پوشش زیراشکوب در محیط‌های تحت کشت سیاه‌تاغ در منطقه اردستان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 436-446

غلامرضا زهتابیان؛ جمال بخشی؛ مهرنوش قدیمی؛ نادر بیرودیان