نویسنده = آق خانی، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. طراحی، ساخت و ارزیابی کمباین مکشی برای برداشت بذرهای مرتعی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 143-155

محمد حسین آق خانی؛ سعید مینائی؛ محمد کاظم عراقی