نویسنده = رحیمیان، محمدحسن
تعداد مقالات: 2
1. محدودیت ایجاد نقشه پوشش گیاهی توسط تصاویر ماهواره ای لندست ETM+ در خشکسالیها

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 289-301

جلال عبداللهی؛ محمدحسن رحیمیان؛ محمدحسین ثواقبی