نویسنده = اسکندری، ذبیح‌ا…
تعداد مقالات: 1
1. استخراج و شناسایی سوشهای ریزوبیوم همزیست با مهمترین لگومهای مرتعی در استان اصفهان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 302-312

شعبان شفیع‌زاده؛ احمدرضا سیف‌الهی؛ ذبیح‌ا… اسکندری