نویسنده = خسروی فرد، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات فاصله کاشت و هرس بر عملکرد علوفه Atriplex canescens در منطقه نودهک قزوین

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 94-101

محمود خسروی فرد؛ عباسعلی سندگل؛ احمد اکبری نیا