نویسنده = حعفری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر بهره برداری‌های چرایی بر خصوصیات پوشش گیاهی و خاک مناطق استپی (مطالعه موردی: مراتع استپی ساوه)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 745-756

صدیقه زارع کیا؛ حسین ارزانی؛ محمد حعفری؛ نیلوفر زارع