نویسنده = توپچی زاده گان، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی استعداد اراضی و ارائه برنامه مکانی برای مدیریت مراتع هندوان خوی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 787-801

جواد معتمدی؛ سعیده توپچی زاده گان