نویسنده = حیدری، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند زمانی و مکانی شاخص منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت یزد– اردکان)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 711-720

حسن خسروی؛ اسماعیل حیدری؛ غلامرضا زهتابیان؛ جواد بذرافشان