نویسنده = احمدی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کارایی بهره‌برداری‌های مختلف از مراتع بر ترسیب کربن در استان کرمانشاه

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 44-53

محمد قیطوری؛ یحیی پرویزی؛ مسیب حشمتی؛ محمد احمدی