نویسنده = امیدوار، کمال
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آماری- دینامیکی میانگین ماهانه شبیه‌سازی شده درجه روز رشد گیاهان توسط مدل EH5OM

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 89-101

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ فاطمه تقوی نیا؛ نظام تنی