نویسنده = بیگی‏ هرچگانی، حبیب ‏اله
تعداد مقالات: 1
1. اثر متقابل زئولیت میانه و پلیمر طراوت A200 بر ظرفیت نگهداری آب و ضرایب مدل منحنی رطوبتی در یک بافت خاک سبک

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 679-692

حبیب ‏اله بیگی‏ هرچگانی؛ مرضیه حق ‏شناس گرگابی