نویسنده = سرمدیان، فریدون
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نوع کاربری و پوشش اراضی بوسیله داده های لندست7(ETM+) با استفاده از روش شیء گرا (منطقه کاشان)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 589-602

حمیدرضا متین فر؛ فریدون سرمدیان؛ سیدکاظم علوی پناه؛ ریچارد هک