نویسنده = تاوردیزاده سکزی، صحرا
تعداد مقالات: 1
1. تغییر عملکرد پوشش گیاهی مراتع، تحت تاثیر عملیات اصلاح مکانیکی (سیلوانا، استان آذربایجان غربی)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 360-369

مهشید سوری؛ سیده خدیجه مهدوی؛ صحرا تاوردیزاده سکزی