نویسنده = بنی نعمه، جمال
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تلفات اقتصادی فرسایش خاک مراتع با استفاده از روش جایگزینی مواد غذایی ( NRCM )

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 522-530

فاطمه نور؛ مسعود نصری؛ حسن یگانه؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ یاسر قاسمی آریان؛ جمال بنی نعمه