نویسنده = حبیبیان، سید حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر هرس و فاصله کاشت در تولید گونه Atriplex lentiformis در استان فارس

دوره 14، شماره 1، بهار 1386، صفحه 53-67

سید حمید حبیبیان؛ عباسعلی سندگل