نویسنده = ثقفی خادم، فریده
تعداد مقالات: 3
1. تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه Stipa barbata در مراتع نمونه مناطق نیمه استپی کشور

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 471-477

علی محبی؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات؛ غلامحسین رحمانی؛ قاسم خداحامی؛ قاسمعلی ابرسجی؛ محمدعلی دهقانی تفتی؛ فریده ثقفی خادم


3. تعیین ارزش رجحانی گونه های مختلف در سایت بینالود خراسان و تغییرات آن در طول فصل چرا

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 369-378

فریده ثقفی خادم؛ محمد فیاض؛ سمیه ناصری