نویسنده = پهلوانروی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد داده های رقومی در تهیه نقشه تغییرات پوشش گیاهی ناحیه بیابانی غرب رودخانه کرخه

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 457-468

اکبر فخیره؛ احمد پهلوانروی؛ محمود نجفی زیلایی؛ محسن مرادزاده؛ سهیلا نوری