نویسنده = حیدری شریف آباد، حسین
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر تراکم بر عوامل رشد و تولید علوفه خشک شبدر زیرزمینی (Trifolium sabtrraneum)

دوره 11، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 45-58

محمدعلی دری؛ حسین حیدری شریف آباد


2. تاثیر سیستم های مختلف کشت یونجه های یکساله نخود و آیش بر رواناب سطحی فرسایش خاک، و ذخیره رطوبت در خاک

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 428-444

خسرو عزیزی؛ امیر قلاوند؛ حسین حیدری شریف اباد؛ سیدعلی مدرس ثانوی


3. بررسی تغییرات مورفولوژیک- فیزیولوژیک دو گونه مرتعی Puccinellia distance و Aeluropus littoralis برای مقابله با خشکی و شوری

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-10

اصغر قاسمی فیروزآبادی؛ محمد جعفری؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حسین آذرنیوند؛ حمیدرضا عباسی


4. مقایسه ارقام بومی و بیگانه یونجه در منطقه طالقان

دوره 8، شماره 5، تابستان 1380، صفحه 71-92

مرتضی اکبرزاده؛ حسین حیدری شریف آباد