نویسنده = ادیشو، سرگون
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تولید علوفه یونجه های یکساله در شرایط دیم ارومیه

دوره 8، شماره 4، تابستان 1380، صفحه 1-23

مرتضی اکبرزاده؛ سرگون ادیشو