نویسنده = سرابی، سینا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ارتباط میان شاخص‌های گیاهی سنجنده MODIS و خشکسالی مراتع شمالی استان گلستان

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 392-405

سینا سرابی؛ علی حشمت پور؛ چوقی بایرام کمکی؛ ابوالفضل طهماسبی