نویسنده = خداحامی، قاسم
تعداد مقالات: 2
1. تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه Stipa barbata در مراتع نمونه مناطق نیمه استپی کشور

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 471-477

علی محبی؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات؛ غلامحسین رحمانی؛ قاسم خداحامی؛ قاسمعلی ابرسجی؛ محمدعلی دهقانی تفتی؛ فریده ثقفی خادم


2. تعیین تحمل‌پذیری گونه‌ی Atriplex leucoclada تحت تنش شوری در شرایط گلخانه و رویشگاه‌های طبیعی استان فارس

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 274-282

قاسم خداحامی؛ احسان زندی اصفهان؛ محمدحسن عصاره