نویسنده = اکبرلو، موسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات ماده آلی و عناصر غذایی خاک در شدتهای مختلف چرای دام (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی چهارباغ استان گلستان)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 720-732

اسماعیل شیدای کرکج؛ مرتضی مفیدی چلان؛ موسی اکبرلو؛ جواد معتمدی