نویسنده = خواجه الدین، سید جمال الدین
تعداد مقالات: 3
1. تهیه نقشه بافت و درصد رطوبت اشباع خاک سطحی با کمک سنجش از دور (مطالعه موردی در اصفهان)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 795-808

دلارام ضیایی؛ سید جمال الدین خواجه الدین


2. بررسی تغییرهای درصد تاج پوشش گیاهی با استفاده از داده های ماهواره ای طی سال های 1352 تا 1387 ( مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش موته)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 508-521

وحید راهداری؛ سعیده ملکی؛ علیرضا سفیانیان؛ سید جمال الدین خواجه الدین؛ احمد پهلوانروی


3. بررسی شور شدن خاک و دامنة تأثیر آن در اثر تاغکاری در دشت سگزی اصفهان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 202-218

احسان زندی اصفهان؛ محمد جعفری؛ سید جمال الدین خواجه الدین؛ حسین آذرنیوند