نویسنده = اخصاصی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر خشکسالی ها بر تخریب پوشش گیاهی منطقه سیستان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 227-239

سید محمود حسینی؛ حامد شفیعی؛ محمدرضا اخصاصی؛ سعید محتشم نیا