نویسنده = چائی چی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات وزن مخصوص ظاهری، درصد تخلخل و ذخایر بذری خاک در مراتع با شدت های مختلف چرایی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 417-432

رضا باقری؛ محسن محسنی ساروی؛ محمدرضا چائی چی


2. بررسی اثر پوشش‌دار کردن بذر بر جوانه‌زنی گونه مرتعیSanguisorba minor در شرایط مختلف تنش خشکی و عمق کاشت

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 489-498

حمیدرضا محرابی؛ محمدرضا چائی چی؛ رضا توکل افشاری؛ حسن مداح عارفی؛ قوام الدین زاهدی امیری