نویسنده = راهداری، وحید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرهای درصد تاج پوشش گیاهی با استفاده از داده های ماهواره ای طی سال های 1352 تا 1387 ( مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش موته)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 508-521

وحید راهداری؛ سعیده ملکی؛ علیرضا سفیانیان؛ سید جمال الدین خواجه الدین؛ احمد پهلوانروی