نویسنده = تجملیان، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نیاز آبی ضریب گیاهی و کارایی مصرف آب در گیاه مرتعی قلم (Fortuynia bungei Boiss) در شرایط اقلیمی خشک

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 540-548

مهدیه تجملیان؛ محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ حسین ملکی نزاد؛ محمدهادی راد؛ حمید سودائی زاده