نویسنده = بصیرانی، نصرالله
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شدت بیابا نزایی با استفاده از مدل ICD در جنوب غربی شهرستان هیرمند

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 669-678

راحله افتخاری؛ علیرضا مقدم نیا؛ محمدرضا اختصاصی؛ نصرالله بصیرانی؛ علیرضا شهریاری؛ مهین خسروی