نویسنده = دهمرده قلعه نو، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی و اثر آن بر بیابان زایی (مطالعه موردی: منطقه هامون سیستان)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 679-685

محمدرضا دهمرده قلعه نو؛ علیرضا شهریاری؛ مرتضی صابری؛ رسول خطیبی